Fysi Partners Finland automatisoidun verkostoratkaisun toiminnanohjausratkaisu.

Fysi Patners  Finland Oy (FPF) on valtakunnallinen verkostoyritys, jolta voit ostaa laadukkaat fysioterapia- ja kuntoutuspalvelut keskitetysti ”yhdellä laskulla” koko maasta tai valitsemiltasi paikkakunnilta – sopimuksen mukaan.

FPF on kehittänyt prosessin, jolla hoidetaan verkostossa olevien kumppanihoitopalveluyritysten, hoidon tarvitsijoiden, isompien terveysalan toimijoiden ja maksusitoumusten antajien välistä toiminnanohjausta.

Toiminnanohjaus lähtee asiakkaan vakuutusyhtiöltä saamasta digitalisoidusta maksusitoumuksesta, tai asiakas ottaa suoraan yhteyttä OmaFysio-palveluun, jonka jälkeen asiakas ottaa yhteyttä OmaFysio-palveluun. OmaFysio-palvelusta asiakkaalle etsitään hänen tarpeidensa mukainen hoitolaitos.

Palveluun integroitiin hoitolaitosten tarvitsema potilastietojen seuraaminen ja päivittäminen Kanta.fi palvelussa.

Koko toiminnanohjauksen prosessi toimii älykkään reaaliaikaisena datana. Kaikki manuaaliset työvaiheet on automatisoitu ja viety tietokantaan prosessia ohjaavaksi dataksi.

Hyödyt:

  • Palvelussa hyödynnettiin 80%:sti valmiina olevia Business Cloud -tuotekehitysekosysteemin ratkaisuja
  • Palvelu toteutettiin 70% kustannustehokkaammin ja nopeammin verrattuna muihin markkinatoimijoihin.