Asiakkaiden tarpeisiin valmiiksi mietityt, koeponnistetut ja tuotteistetut arkkitehtuuripalvelut

Oletko törmännyt organisaatiossasi manuaalisiin, epätarkkoihin, aikaa vieviin työvaiheisiin, jotka aiheutuvat järjestelmien väliin jäävästä keskustelemattomuudesta?

Onko organisaatiossa vaikeuksia toteuttaa järjestelmien avulla työn data-ohjautuvuutta ja reaaliaikaista yhtenäistä raportointia?

Vuosien arkkitehtuurikokemuksen yhdistäminen markkinoilta hankittuun digitaalisten palvelukokonaisuuksien rakentamisen kokemukseen ja sen tuotteistaminen tarjoavat nopean, uudenaikaisen tavan selvittää it-arkkitehtuurin haasteita.

Valmiiksi tuotteistettu, arkkitehtuurin ja digitaalisen järjestelmäosaamisen yhdistävä palvelu takaa asiakkaillemme selvän ja johdonmukaisen tavan selvittää eri palveluiden kokonaisuuden ja haasteet

  • Yleensä uuden järjestelmän, tai palvelun käyttöönottoon liittyy koko it-arkkitehtuurin ja siinä olevien eri osakokonaisuuksien selvittäminen
  • Organisaation ei pääsääntöisesti kannata hankkia uutta järjestelmää, jos se ei ensin selvitä hankittavan järjestelmän vaikutuksia kokonaisarkkitehtuuriin. Ilman järjestelmän vaikutuksia it-arkkitehtuuriin saadaan useimmiten aikaiseksi yksi uusi tilanne, josta organisaatiolle aiheutuu manuaalisia, aikaa vieviä ja epätarkkoja työvaiheita.

Esimerkki tuotteistetusta it-arkkitehtuuripalvelusta:

    • Sähköisen hankinnan terveystarkastus
      • Terveystarkastus selvittää sähköisen hankinnan nykytilan, kartoittaa organisaation kyvykkyydet IT-näkökulmasta, digitaalisen tavoitetilan ja tuottaa konkreettisen dokumentaation tuloksista

Muuta takomosta:

BCS-pilvipalvelukehitysalusta,

Ratkaisut ja komponentit