Asiakkaiden tarpeisiin valmiiksi mietityt, koeponnistetut ja tuotteistetut arkkitehtuuripalvelut

eKeiretsun arkkitehtuuripalvelut auttavat organisaatioiden käytännön arkkitehtuurin haasteissa.

Oletko törmännyt organisaatiossasi manuaalisiin, epätarkkoihin, aikaa vieviin työvaiheisiin, jotka aiheutuvat järjestelmien väliin jäävästä keskustelemattomuudesta?

Onko organisaatiossa vaikeuksia toteuttaa järjestelmien avulla työn data-ohjautuvuutta ja reaaliaikaista yhtenäistä raportointia?

Vuosien arkkitehtuurikokemuksen yhdistäminen markkinoilta hankittuun digitaalisten palvelukokonaisuuksien rakentamisen kokemukseen ja sen tuotteistaminen tarjoavat nopean, uudenaikaisen tavan selvittää it-arkkitehtuurin haasteita.

eKeiretsun arkkitehtuuripalvelut on nopea ja kustannustehokas tapa selvittää arkkitehtuurin haasteita.

Valmiiksi tuotteistettu, arkkitehtuurin ja digitaalisen järjestelmäosaamisen yhdistävä palvelu takaa asiakkaillemme selvän ja johdonmukaisen tavan selvittää eri palveluiden kokonaisuuden ja haasteet

  • Yleensä uuden järjestelmän, tai palvelun käyttöönottoon liittyy koko it-arkkitehtuurin ja siinä olevien eri osakokonaisuuksien selvittäminen
  • Organisaation ei pääsääntöisesti kannata hankkia uutta järjestelmää, jos se ei ensin selvitä hankittavan järjestelmän vaikutuksia kokonaisarkkitehtuuriin. Ilman järjestelmän vaikutuksia it-arkkitehtuuriin saadaan useimmiten aikaiseksi yksi uusi tilanne, josta organisaatiolle aiheutuu manuaalisia, aikaa vieviä ja epätarkkoja työvaiheita.

Esimerkki tuotteistetusta it-arkkitehtuuripalvelusta:

    • Sähköisen hankinnan terveystarkastus
      • Terveystarkastus selvittää sähköisen hankinnan nykytilan, kartoittaa organisaation kyvykkyydet IT-näkökulmasta, digitaalisen tavoitetilan ja tuottaa konkreettisen dokumentaation tuloksista.

Arkkitehtuuriprojektin ei tarvitse aina alkaa tyhjästä, vaan se voidaan hoitaa myös tuotteistetulla ja useiden asiakkaiden kokemuksia hyödyntävällä palvelulla. Tuotteistettu palvelu hyödyntää arkkitehtuuriosaamisen lisäksi eKeiretsun käytännön työssä ja eri liiketoimintaratkaisuissa saavuttamaa kokemusta.

Käytämme tuotteistetuissa arkkitehtuuripalveluissa hyväksi alan parhaita arkkitehtuuristandardeja, esim TOGAF9 yleisarkkitehtuuriviitekehystä.

eKeiretsun tuotteistetut arkkitehtuuripalvelut yhdistävät ammattilaistemme vuosien it-kokemuksen, osaamisen eri liiketoimintasektoreilta ja palveluista, sekä alan yleisimmin käytetyt arkkitehtuuristandardit.

Muuta takomosta:

IT-Sampo,

Ratkaisut ja komponentit