Tiedolla johtaminen

Power Cloud – tiedolla johtamisen teknologiariippumaton moottori

Palvelu on teknologiariippumaton ja mahdollistaa asiakkaan eri järjestelmien nopean ja ketterän integroimisen raportointikantaan.

Eri järjestelmien datojen törmäyttäminen ja analysoiminen yhdessä.

Älykäs tietokantaratkaisu sisältää valmista palveluun integroitua dataa. Palveluun tuotavaa asiakaskohtaista dataa voidaan helposti törmäyttää olemassa olevan datan kanssa.

Valmiit tekniset ratkaisut älykköiden integraatioiden, tietokannan, raportointikuution ja asiakkuuksien hallintaan.

Valmiit palveluun integroidut työpöytäratkaisut.

VaikuttavuusSampo ja valmiit vaikuttavuuden analyysit

  • Ostolaskujen alueellinen vaikuttavuus
  • Seuraa valmiista konkreetisista mittareista paikallisen elinkeinon vaikuttavuutta.

Asiakaskohtaiset tiedolla johtamisen ratkaisut

  • Nopeat, ketterät ja kustannustehokkaat asiakaskohtaiset ratkaisut
  • Teknlogiariippumattomasti eri järjestelmien datojen törmäyttäminen ja analysointi.

 

  • Tiedolla johtaminen – Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Petteri Vahlaan +358 50 548 84 89.