SANSIA – Yhteishankintojen hallintaan uutta tehoa

Sansia Oy (ent. IS-Hankinta Oy) on innovatiivinen hankintayhtiö, joka haluaa kehittää julkissektorin yhteishankintojen toiminnanohjauksen uudelle tasolle.

Ennen yhteistyön aloittamista Sansian tilanne oli haastava. Manuaalisten prosessien takia uuden asiakkuuden sisäänottaminen oli liian raskasta saavutettuun hyötyyn nähden. Laajeneminen uusien asiakkuuksien kautta olisikin vaatinut lisätyövoiman palkkaamista.

Uuden liiketoimintaratkaisun kautta haluttiin tilanteeseen muutos. Laajenemisen lisäksi myös toiminnan laatuun odotettiin parannuksia. Henkilöresurssit haluttiin jatkossa kohdistaa kilpailutuksien ja asiakkuuksien hoitamiseen, joten tehotonta prosessia oli automatisoitava. Sansian laajan toteutuksen lähtökohtana on eKeiretsu Business Cloud hankintojen hallinnan ratkaisu. Alustan ja asiakaskohtaisen räätälöinnin lisäksi ratkaisussa on hyödynnetty useita valmiita toiminnallisuuksia.

Sansian asiakkaiden tyypillinen prosessi alkaa hankintojen strategiasta, joka linjaa hankintojen johtamisen ja jonka pohjalta hankintasuunnitelmat luodaan. Varsinaiset toimeksiannot hankintojen yhdistämisestä aina ostojen toimittajakohtaiseen seurantaan ja raportointiin hoituvat nyt pitkälti automaattisesti. Kaikki hankintaan liittyvät osapuolet saadaan tehokkaasti samaan sähköiseen prosessiin..

Uusi ratkaisu on mahdollistanut Sansialle asiakasmäärän ja liikevaihdon tuplaantumisen. Samalla toimeksiantojen laatua on pystytty selkeästi kehittämään.
eKeiretsu toimitti meille nopeasti ratkaisun, jolla voimme kytkeä asiakkaamme ja toimittajamme osaksi samaa sähköistä hankintaprosessia. Järjestelmän kehittäminen on alusta asti ollut joustavaa ja jatkuvaan parantamiseen tähtäävä prosessi. Lopputuloksesta voimme olla ylpeitä. Jo muutaman kuukauden käyttökokemuksen perusteella voidaan todeta, että yhdessä eKeiretsun kanssa toteuttamamme ratkaisu nostaa toimintamme laatua ja parantaa asiakkaidemme palvelukokemusta. Suositelemme mielellämme eKeiretsua innovatiivisten ict-hankkeiden ratkaisujen kumppaniksi.” kertoo Jarkko Mattila, Sansian toimitusjohtaja.

BUSINESS CLOUD RATKAISUT:
hankintojen hallinta, kilpailutus, sopimusten hallinta