Uusi hankintalaki (62 §, HE 108/2016vp) velvoittaa hankintayksiköitä sähköiseen tietojenvaihtoon EU-kynnysarvot ylittävissä hankintamenettelyssä. Mutta käytännössä kaikki julkiset hankinnat, myös pienhankinnat, siirtyvät vähitellen kilpailutettaviksi sähköisissä kilpailutusjärjestelmissä. Olen kartoittanut markkinoita ja perehtynyt saatavilla oleviin järjestelmiin etsiessäni asiakkaitteni tarpeet täyttävää hankintojen sähköistä kilpailutusjärjestelmää. Järjestelmän on oltava helppokäyttöinen ja sivustoltaan selkeästi hankintaprosessin mukaisesti etenevä, mutta samalla täytettävä tarjouspyynnölle ja tarjouskilpailulle asetetut vaatimukset. Päädyin suosittelemaan eKeiretsun hankintojen hallinnan ratkaisun käyttöönottamista omille asiakkailleni hankintayksiköissä ja tarjoajayrityksissä.

Hankintalakimies, osakas, Tossavainen & Metsävainio Oy