Älykäs hankintaprosessin hallinta saas

Siirry esimerkkiin älykkäästä hankintaprosessin hallinnasta tästä

Suurten hankintaprosessien hallinta manuaalisilla ja dokumenttipohjaisilla työtavoilla on haasteellista. Sujuva digitaalinen hankintaratkaisu syntyy monen toiminnallisuuden summana mutta sen voi rakentaa myös portaittain.

eKeiretsun valmiin hankintaprosessin hallinnan kokonaisuuden avulla voit rakentaa täydellisen hankintojen toiminnanohjausjärjestelmän, joka automatisoi prosessit sekä parantaa työn laatua poistamalla manuaalisia ja epätarkkoja työvaiheita.

Kuulostaako tutulta?

  • Toimeksiantoja ja kilpailutuksia tehdään epätarkoilla manuaalisilla prosesseilla
  • Kilpailutusten suunnittelu vaatii dokumenttien lähettelyä ja pyörittelyä
  • Koko hankintaprosessi perustuu manuaalisiin, työvoimaa sitoviin työvaiheisiin
  • Hankintojen seuranta ja raportointi on työlästä

Miksi Business Cloud hankintojenohjaus?

  • Muuta koko hankintaprosessi automatisoiduiksi, älykästä dataa hyödyntäviksi työvaiheiksi
  • Määrämuotoista, automatisoi ja virtaviivaista prosessin kulku
  • Seuraa koko hankintaprosessin dataa reaaliaikaisesti
  • Muodosta automaattisesti määrämuotoiset hankintasopimukset
  • Mahdollista kaikkien hankintaprosessin osapuolien yhteinen ja reaaliaikainen tiedon päivittäminen ja hyödyntäminen

Hankintojen hallinnan ominaisuuksia:

Modulaarinen – laajenna ja maksa tarpeidesi mukaan

Skaalautuu tarpeidesi mukaan – rakennettu täyttämään Suomen suurimpien hankintaprosessien ohjauksen ja hallinnan tarpeet

Mahdollistaa ja automatisoi hajautetun hankinnan toiminnanohjausprosessin

Toimittajien hallinta

Kilpailutusten suorittaminen hallittuna ja valvottuna prosessina

Automatisoitu hankintasopimusten muodostaminen

Sähköinen allekirjoitus

Helposti integroitavissa olemassa oleviin järjestelmiin

ASIAKASTARINOITA: SANSIA, HUS-logistiikka

Muuta takomosta:

HankintaSampo SaaS,

SopimusSampo SaaS