Category Archives: Referenssit

Sansia

SANSIA – Yhteishankintojen hallintaan uutta tehoa Sansia Oy (ent. IS-Hankinta Oy) on innovatiivinen hankintayhtiö, joka haluaa kehittää julkissektorin yhteishankintojen toiminnanohjauksen uudelle tasolle. Ennen yhteistyön aloittamista Sansian tilanne oli haastava. Manuaalisten prosessien takia uuden asiakkuuden sisäänottaminen oli liian raskasta saavutettuun hyötyyn nähden. Laajeneminen uusien asiakkuuksien kautta olisikin vaatinut lisätyövoiman palkkaamista. Uuden liiketoimintaratkaisun kautta haluttiin tilanteeseen muutos. […]

Kuopion kaupungin työllisyyspalvelut

Toteutimme Kuopion kaupungin työllisyyspalveluille uuden ajan työllistämisen kohtauttamispalvelun. Palvelussa automatisoidaan työllistämisen manuaalisia, epätarkkoja ja aikaavieviä työvaiheita ja muutetaan ne älykkään datan automatisoiduiksi prosesseiksi. Koska työllistämisessä liikutetaan julkista rahaa, niin koko palvelun kruunaa nopea ja ketterä kilpailutus. Hyödyt: Palvelussa hyödynnettiin 80%:sti valmiina olevia Business Cloud -tuotekehitysekosysteemin ratkaisuja mm. Business Cloud:n integraatiratkaisua, valmiita integraatioita julkisiin tietopankkeihin (mm. […]

Hankintalakimies Kari Tossavainen

Uusi hankintalaki (62 §, HE 108/2016vp) velvoittaa hankintayksiköitä sähköiseen tietojenvaihtoon EU-kynnysarvot ylittävissä hankintamenettelyssä. Mutta käytännössä kaikki julkiset hankinnat, myös pienhankinnat, siirtyvät vähitellen kilpailutettaviksi sähköisissä kilpailutusjärjestelmissä. Olen kartoittanut markkinoita ja perehtynyt saatavilla oleviin järjestelmiin etsiessäni asiakkaitteni tarpeet täyttävää hankintojen sähköistä kilpailutusjärjestelmää. Järjestelmän on oltava helppokäyttöinen ja sivustoltaan selkeästi hankintaprosessin mukaisesti etenevä, mutta samalla täytettävä tarjouspyynnölle ja […]

Vakuutusyhtiö Fennia – fenniavihi.fi

Vakuutusyhtiö Fennian Fenniavihi-palvelun toteuttaminen. Ongelma / Tahtotila: Fennialle uudenlaisen yritysasiakkaille palveluita tarjoavan pilvipalvelualustan rakentaminen. Ratkaisu: Fennialle toteutettu edustapalveluna laaja monitoimijapalvelu, jossa käsitellään yrityksiä, sopimuksia sekä kohtautetaan yrityksiä, erilaisia palveluita ja toimijoita Palvelu toteutettu yhteistyöprojektina Fennia, Accenture sekä Fennian asiakkaat ja eKeiretsu SSO-palveluna Fennian intran kanssa. Hyödyt: Palvelussa hyödynnettiin 80%:sti valmiina olevia Business Cloud -tuotekehitysekosysteemin ratkaisuja […]

Suomen Asiakastieto – Ostopalvelu.fi

Suomen Asiakastiedon ostopalvelu.fi palvelun toteuttaminen nopeasti, ketterästi ja kustannustehokkaasti Business Cloud:n avulla. Ongelma / Tahtotila: Suomen Asiakastiedolla valtava tietovarasto jota haluaisivat hyödyntää tuotteiden palvelullistamisessa. Ratkaisu: Pilvipalveluna toteutettu B2B-kilpailutuspalvelu, joka toteutettu Asiakastiedon olemassa olevan tietovaraston edustapalveluna Palvelu toteutettu yhteistyöprojektina Asiakastieto, Palmu ja Siili Solutions ja eKeiretsu ketterästi, nopeasti ja kustannustehokkaasti. Hyödyt: Palvelussa hyödynnettiin 80%:sti valmiina olevia […]