Kehitimme yhteistyössä Rainmaker Oy:n kanssa Kaira Analytics palveluun nykyaikaisen, ison myyntiä- ja asiakaspalvelua tarjoavan yrityksen tarpeisiin B2B-kohderyhmien hakemiseen, rikastamiseen, myyjien tietopakettien muodostamiseen ja ajan tasaisten yhteystietojen muodostamiseen työkalua.

Yhteistyö Rainmakerin kanssa ja varsinkin Henri Forssin kanssa oli alusta alkaen sujuvaa ja todella antoisaa. Kehitimme Rainmakerin tarpeiden pohjalta täysin uuden tavan tekoälyavusteisesti rikastaa ja hakea yrityskohderyhmiä.

Saimme palveluumme heiltä vinkkejä siitä, mitä nykyaikainen myyntiorganisaatio tarvitsee ja miten asioita pitäisi automatisoida. Palvelu on parhaimmillaan, kun käsitellään isoja tietomassoja ja halutaan niistä automaattisesti löytää oikeat kohderyhmät ja tuottaa näistä tarvittavaa tietoa.

Tämän yhteistyön ansiosta saimme Kaira Analytics työkaluun kehitettyä myyntiä- ja prospektointia tekeville tahoille ominaisuuksia, jotka ovat nyt kaikkien asiakkaidemme hyödynnettävissä.

Alla kuva myyjälle automaattisesti ja tekoäluavusteisesti tuotetusta tietopaketista:

Myynti- ja kehitysjohtaja Henri Forss Rainmaker:

Suomen suurimman myynnin ja asiakaspalvelun henkilöstöratkaisuja tarjoavan organisaation myynti- ja kehitysjohtajana etsin jatkuvasti innovatiivisia sovelluksia, jotka voivat parantaa ja automatisoida palvelujamme ja tehostaa myyntiprosessejamme. Yhteistyö eKeiretsu Oy:n kanssa on ollut hyvä ja kannattava kokemus tiimillemme. Heidän edistyksellinen palvelunsa rikastaa ja muodostaa B2B-kohderyhmiä tekoälyavusteisesti haetulla tiedolla on merkittävästi lisännyt tehokkuuttamme ja kilpailukykyämme tarjota palvelujamme asiakkaillemme.

Alusta alkaen eKeiretsu osoitti syvällistä ymmärrystä tarpeistamme kehittämällä kohderyhmien automatisoitua hakemista ja muodostamista. Olipa alkuperäinen data peräisin omista järjestelmistämme tai heidän laajasta tietokannastaan, he varmistivat, että rikastetut kohderyhmät ja niiden yhteystiedot muodostuivat laadukkaasti ja nopeasti.

Yksi palvelun erottuvista ominaisuuksista on kyky tarkentaa kohderyhmiä erityisten kriteerien, kuten asiakkaan omien parametrien, kohdeyrityksen koon, toimialan ja liiketoimintamallin perusteella.

Yhteenvetona voidaan todeta, että eKeiretsu on kehittänyt uuden ajan älykkään ratkaisun, joka on tuo täysin uuden ulottuvuuden B2B-prospektointiin. Heidän sitoutumisensa tekoälyn hyödyntämiseen datan rikastamisessa ja kriittisten liiketoimintatietojen automaattisessa keräämisessä ei ole ainoastaan säästänyt aikaamme, vaan myös tarjonnut syvällisempiä näkemyksiä kohdemarkkinoistamme. Suosittelen lämpimästi eKeiretsun palveluja kaikille organisaatioille, jotka haluavat parantaa B2B-prospektointiaan ja yritysdatan keräämistä innovatiivisten ja datalähtöisten ratkaisujen avulla.

Henri Forss
Myynti- ja kehitysjohtaja
Rainmaker Group Oy

Tel.: +358  50 3909829
Email: henri.forss@rainmaker.fi
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/henriforss/
Kotisivu: www.rainmaker.fi