Tekoälypohjainen tekstiäly mahdollistaa tiedon analysoinnin käyttäjän omalla kielellä ja omilla sanoilla

Tekstiäly on innovatiivinen tapa analysoida, järjestellä ja muokata tietoa. Se on rakennettu hyödyntäen tekoälyä, rakenteellista tietoa ja ihmisten luonnollista kieltä.

Tekstiälyn avulla käyttäjä voi sanallistaa haluamansa asiat, jotka koskevat käsiteltävää tietoa.

Tekstiäly mahdollistaa siirtymisen maailmaan, jossa ei tarvita matemaattisia kaavoja, eikä ohjelmointiosaamista tiedostojen ja tiedon käsittelyssä.

Tekstiälyn taustalla toimii Kaira Analytics:n tekoälyä hyödyntävä moottori, jonka avulla mm. dokumenttipohjainen käsittely muutetaan rakenteelliseksi ja helposti hyödynnettäväksi tiedoksi.

Tekstiälyä kutsutaan myös sanalliseksi data-analytiikaksi, sillä sen avulla voi toteuttaa nopeat tiedon analysoinnin tarpeet.

 

Siirry Kaira Analytics -palveluun