AugmentIQ – Työkalu tilinpäätösten jäsennellyn tiedon ja yritystiedon hakemiseen. Työkalun avulla muutetaan PRH:n dokumenttipohjaiset tilinpäätökset käyttäjälle jäsennellyksi, helposti hyödynnettäväksi tiedoksi.

Business Twin- Kaira Analyticsin tekoälyavusteinen yrityksen liiketoiminnan eri osien analysoinnin ja simuloinnin työkalu. Palvelu käyttää yrityksen avoimesta datasta löytyneitä tietoja, yhdistää niitä käyttäjän syöttämiin reaaliaikaisen tilanteen tietoihin ja simuloi tilannetta lukujen perusteella.

Data – Tietokantaan viety tieto, jota voidaan helposti hakea, muokata, yhdistellä, lisätä jne.

Jäsennelty sanallinen tietojen käsittely – Tietokantapohjaisen tiedon käsittely tekoälyavusteisesti sanallisella data-analytiikalla.

Jäsennelty tieto – Dokumenttipohjaisen manuaalisen tiedon käsittelyn vastakohta. Dokumentista tietokantaan viety data, jota voidaan hakea, muokata, yhdistellä ja käsitellä käyttäjän tarvitsemilla tavoilla.

Jäsennelty tilinpäätösten käsittely – Mahdollistaa nopeat ja automaattiset tunnuslukujen tarkistukset. Yritysten automaattinen järjestely tunnuslukujen avulla. Yrityskohderyhmien rikastaminen yritysten tunnusluvuilla.

Jäsentelemätön tieto – Dokumenttipohjainen tieto. Kts. Manuaalinen, dokumenttipohjainen tietojen käsittely

Kaira AI – Kairan oma tekoälyavusteinen liiketoiminnan apuri. Sen avulla voit muun muassa pyytää analyysiä tilinpäätöksistä, kysyä etukäteen valmisteltuja kysymyksiä muista liiketoiminnan haasteista tai esittää avoimia kysymyksiä.

Kairan Avoin data – Avoimen datan hakukone, joka tekee tiedoista tekoälyavusteisen analyysin. Käyttäjä saa käsityksen esimerkiksi tilaston sisällöstä automaattisesti ja voi sen jälkeen ottaa sen omaan käyttöönsä. Käyttöön otetut tiedot siirtyvät Omiin tiedostoihin, jossa niitä voi käsitellä jäsenneltynä tietona.

Kaira Analytics Omat tiedostot – Paikka, missä käyttäjäkohtainen magia tapahtuu. Voit hakea haluamiasi tietoja jäsennellyn tiedon käsittelyyn muun muassa yritysten tilinpäätöksiä ja yritysryhmiä suoraan Kairan kautta. Voit myös lisätä omia kohderyhmiä ja rikastaa niiden tietoja Kairan avulla.

Kairan tekoäly – Kaira Analytics käyttää automaattisen yhteyden (API) kautta alan parhaita AI-palveluita. Kaira Analytics ei välitä asiakkaan omia datoja tekoälylle, vaan rakentaa tietojen käsittelyn ilman datan välitystä.

Manuaalinen, dokumenttipohjainen tietojen käsittely – Tällä tarkoitetaan esim. nykyistä tapaa hakea tilinpäätökset PDF-muodossa PRH:n palvelusta. Epätarkkaa, aikaa vievää, ihmisten tekemää ja kallista.

Sanallinen data-analytiikka – Perinteisen kankean ohjelmointia ja matemaattista osaamista vaativan käsittelyn vastakohta. Tekoälyavusteinen tapa hakea, järjestää ja muokata dataa omalla kielellä sekä omin sanoin.

Tekstiäly – Tekoälyn ja sanallisen data-analytiikan yhdistelmä. Valmiiksi sanoitettuja ja käyttäjän tarvitsemia asioita hakeva palvelu.