Vakuutus

Regulaatio, tuotteiden kompleksisuus ja vahvat taseet tuskin suojelevat vakuutusalaa disruptiolta. Vakuuttamisen rooli varmasti säilyy mutta uusia ratkaisuja on kehitettävä asiakkaiden palvelemiseksi ja prosessien tehostamiseksi. Datarikkaalla alalla nopeat syövät hitaat mutta kirivaihteen lisäksi vaaditaan jatkuvaa kustannustehokkuutta.

Fennia

Terveys

Terveyspalvelut ovat laaja kenttä suuressa muutoksessa. Koko ketjun digitalisoinnissa on valtavat haasteet regulaation paineessa, ja kehittämisen kustannuksia pitäisi samalla pystyä hallitsemaan. Ratkaisemme alan haasteita hankintojen hallinnasta aina laajoihin kokonaisuuksiin. Tähän auttaa mm. valmis Kanta.fi integraatio.

Energia

Energiapalveluissa disruptiota ajavat energiatehokkuuden, hajautetun tuotannon ja energian varastoinnin innovaatiot. Uusien palveluiden nopea kehittäminen asiakasrajapintaan vaatii datarikkaalle toimialalle tehokasta tietojen, verkostojen sekä automaation hallintaa. Myös hankintojen rooli tulee muuttumaan.

Sansia (IS-hankinta Oy)

Logistiikka

Uudet toimijat ja innovaatiot muuttavat myös logistiikan toimijoiden kilpailukenttää. Sopimusten, hankinnan ja yhteistyöverkostojen hallinta nousevat suureen rooliin. Logistisen ketjun digitalisoituminen kasvattaa myös asiakasvaatimuksia ja uusien palveluiden roolia asiakasrajapinnassa.

Sansia

Kunnat

Kuntien tehtävien ja lainsäädännön muutoksissa myös kehitystarve kasvaa nopeasti. Kustannustehokas alustaratkaisu mahdollistaa pitkäjänteisen kehittämisen monella kuntasektorin toimialalla ja prosessissa, työllistämispalveluista aina hankintojen hallintaan.

Kuopion kaupungin työllisyyspalvelut
Sansia (IS-Hankinta Oy)

Valtionhallinto

Valtionhallinnon asiakkaiden ja rajapintojen kasvavat vaatimukset sekä toiminnan muutokset tuovat mukanaan kovia kehityspaineita. Joustava palvelukehityksen alusta mahdollistaa nopean ja kustannustehokkaan vastauksen kehitykseen. Datan hyödyntämisessä hidas ja kallis voidaan vähitellen unohtaa.

Kysy lisää

Muut

Disruptio ja digitaalisaation paineet eivät jätä yhtään toimialaa rauhaan. Datan ja verkostojen yhdistäminen tehokkaisiin digitaalisiin prosesseihin on vaatimus kilpailussa pärjäämiselle kaikkialla.

Suomen asiakastieto
Tossavainen & Metsävainio Oy