TyöllisyysSampo – Työ kohtaa tekijänsä

Siirry TyöllisyysSampoon tästä

TyöllisyysSampo on alun perin Kuopion kaupungin työllisyyspalveluiden ja eKeiretsun kehittämä palvelukokonaisuus, jossa kunnan tai kaupungin valitsemat palveluntuottajat / yritykset ja työttömät työnhakijat kohtautetaan monituottajamallin pohjalta. TyöllisyysSampo – työ kohtaa tekijänsä palvelun avulla automatisoit manuaaliset työnhakijan ja palveluntarjoajan kohtauttamisen työvaiheet ja prosessit.

TyöllisyysSampo on kehitetty palvelemaan kaikkia osapuolia: niin työllisyyspalveluiden henkilökuntaa, työnhakijaa kuin palveluntuottajiakin. Palvelu on nykyisten käyttäjien mukaan nopeaa, helppoa ja vaivatonta sillä kaikki prosessit toteutetaan sähköisesti ja automatisoidusti, käytössä on myös sähköinen allekirjoitus.
TyöllisyysSampossa käytetään monia juuri tähän palveluun kehitettyjä ratkaisuja, kuten esim. Jousto-DPS mallia.
Edut kunnan tai kaupungin työllisyyspalvelulle:
 • Manuaalinen epätarkka ja aikaa vievä kohtauttamisprosessi on sähköistetty ja automatisoitu
 • Työllisyyskoordinaattori voi kohdentaa palveluiden tarjouspyynnön esim. työhönvalmennuksesta kaikille niille toimijoille, jotka täyttävät soveltuvuuskriteerit. Tämä helpottaa myös alueella sijaitsevien pienten ja keskisuurten yritysten palveluiden hyödyntämistä niiltä osin, kun ne täyttävät soveltuvuuskriteerit, joista syntyy asiakkaalle eli työnhakijalle digitaalinen palvelutarjotin
 • Toimenpide on nopea ja helppo, kaikki tapahtuu sähköisesti TyöllisyysSampossa
 • Mm. Kuopiossa on palvelun kautta toteutettu onnistuneesti jo yli 1600 kohtauttamista palveluntuottajien ja työnhakijoiden välillä.

Edut palveluntuottajille:

 • Palveluntuottajan näkökulmasta palvelun käyttö on vaivatonta. Kertaalleen täytetyt tiedot tallentuvat tietokantaan, joten tietoja ei tarvitse joka kerta täyttää uudestaan palveluita tarjottaessa
 • Työllisyyspalvelut osoittaa palveluntarjoajille osallistumispyynnön ja mikäli soveltuvuuskriteerit täyttyvät, tulee valituksi ja löytyy digitaalisesta palvelutarjottimesta
 • Asiakas eli työnhakija valitsee yhdessä työllisyyskoordinaattorin kanssa tarjolla olevista palveluntuottajista itselleen sopivimman
 • Mm. Kuopiossa on onnistuneesti pystytty hyödyntämään myös pienten ja keskisuurten yritysten palvelutarjontaa, jolla on ollut suuri työllistävä merkitys pk-sektorin yrityksille
 • Sopimus toteutetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti.

Edut työnhakijoille:

 • Asiakkaan etu on, että tarjolla on monipuolisia palveluita ja useita palveluntarjoajia, jotka esitellään digitaalisella palvelutarjottimella
 • Asiakkaan kuuleminen toteutuu, sillä asiakas voi valita yhdessä työllisyyskoordinaattorin kanssa itselleen sopivimman palveluntuottajan
 • Koska asiakas on osallinen päätöksenteossa, on hän osaltaan motivoitunut myös tarjottavan palvelun, mm. työhönvalmennuksen hyödyntämiseen, osallistumiseen ja käyttöön.

Katso alta video, miten Kuopiossa on hyödynnetty TyöllisyysSampoa:

Ota yhteyttä:

Katja Vainio
Myyntipäällikkö
050-466 5696
katja.vainio@ekeiretsu.fi

Muuta takomosta:

Konsultointipalvelut,

Tuotteistetut arkkitehtuuripalvelut